Foro de la comunidad ISP

Work Permit มีกี่ปร...
 
Avisos
Vaciar todo
Work Permit มีกี่ประเภท
Work Permit มีกี่ประเภท
Grupo: Registrado
Registrado: 2021-10-28
New Member

Sobre Mí

Work Permit คืออะไร ... ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้

 

 

 

 

ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับยื่น Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปด้วยกัน

 

 

 

 

Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้

 

 

 

 

ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้

 

 

 

 

ติดตามสาระความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง กฎระเบียบ และเอกสาร ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,

 

 

อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, ตัวอย่างใบอนุญาตทํางาน Work Permit และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...

 

 

 

 

ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit, รับยื่น Work Permit

Ubicación

Ocupación

รับทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ
Redes Sociales
Actividad del Usuario
0
Mensajes del Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Preguntas Comentarios
0
Me gusta
0
Me gustas Recibidos
0/10
Nivel
0
Artículos del Blog
0
Comentarios del Blog
Compartir: